Monica Sirén-Aura

306

"Vi är alla lika viktiga! - Olemme kaikki yhtä tärkeitä !"

Hej!
Mitt namn är Monica Siren-Aura , 66 år , född och uppvuxen i Vasa. Jag är idag särbo och har en vuxen dotter . Har bott största delen av mitt vuxna liv i Korsholm , närmare bestämt i Tölby och Smedsby. Nu är jag Vasabo sedan senaste vår, så man kan säga att den cirkeln är sluten.
Mitt yrkesverksamma liv har det även varit i Vasa. Har jobbat på barnpsykiatriska enheten , därefter inom Vasa stads småbarnspedagogiska enhet och sedan 1985 som administrativ föreståndare på Strandsvalans privata daghem. Är utbildad speciallärare inom småbarnspedagogik . I mitt arbete har det varit viktigt att se till barns välmående, de har alltid varit i focus. För att detta skall lyckas är det lika viktigt att den personal som skall ha hand om dessa barn har ett meningsfullt arbete som de själva kan påverka och bli uppskattade för. Det är en av nycklarna till välmående.
Lika länge som jag varit yrkesverksam har jag även varit politiskt engagerad. Uppdragen har varit många .
På den kommunalpolitiska agendan kan nämnas, ordförande för socialnämnden i Korsholm , ordförande för bildningsnämnden,
fullmäktigemedlem (4 perioder), fullmäktigeordförande (en period), styrelsemedlem /viceordförande i kommunstyrelsen i Korsholm. Styrelsemedlem i Vasa Sjukvårdsdistrikt , två perioder.
Nu fullmäktigemedlem i Vasa stad , medlem i bildningsnämnden, ordförande för den svenska sektionen, viceordförande för VAMK.
Inom SFP , viceordförande i partiet samt Svenska Kvinnoförbundets förbundsordförande i sex år.

Samhället, hur det utvecklas har alltid engagerat mig. Nu inför välfärdsområdesvalet bör focus vara på att skapa förutsättningar för den absolut bästa vården vi kan ge.

Vi är alla sköra inför sjukdom, psykisk ohälsa, social misär m.m.
Genom den långa erfarenhet jag under åren fått hjälper jag gärna till att utveckla, initiera och jobba för den bästa vården vi kan få.

Namn: Monica Sirén-Aura
Födelseår: 1955
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Vasa
Titel: Adm.förest
E-post: monica.siren-aura@netikka.fi
Tel: 0440 256101
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Barn , unga och familjer är framtiden . Vi måste ta hand om dem på alla sätt vi kan. Barn och unga idag har det inte lätt, deras välmående måste vi ta hand om. Utmaningarna är många , men de måste ändå lösas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Satsningar på primärhälsovården sparar både kraft och mänskligt lidande. Genom att snabbt få hjälp kan vi undvika köerna till specialsjukvården.
Vi måste kunna garantera social-och hälsovård på svenska i alla livsskeden.
Utmaningar , som brist på vårdpersonal , äventyrar hela vårdkedjan. Ju snabbare vi ser till att detta problem inte blir än mera akut , dess bättre.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Vi vet att befolkningsstrukturen i Finland åldras snabbare än i Europa. Åtgärder inom äldreomsorgen såsom alternativt boende, hjälp i hemmet , rehabilitering är frågor som underlättar åldrandet är nödvändiga .Med de insamlade skatter måste vi se till att våra äldre har en värdig ålderdom.

Läs mer i vårt valprogram ›