Mikko Ollikainen

298

"Med österbottningens välmående och trygghetskänsla i fokus "

Politik, om något, är ett lagspel. Det har åren inom politiken lärt mig. Ensam är alltså ingen stark och det behövs lagspelare för att kunna nå resultat, såväl på kort som lång sikt. Vi alla vill ha en god vård och omsorg nära, på eget modersmål. Det ger trygghet och välmående, vilket vi varit vana vid i Österbotten. Det är något vi även prioriterat högt och det ska vi fortsätta med.
Då vi nu bygger nytt ska vi alltså värna om det som fungerar redan nu och vidareutveckla där det finns utrymme för det. Vi ska leva i nuet och är medvetna om att samhället förändras. Det innebär att metoderna för vård kan ändras över tid, men vi värnar ändå alltid om mänsklig närvaro och omsorg. Det gör en god arbetsgivare som vi ska och måste vara för att kunna tackla framtidens behov.
Under åren har jag på flera nivåer arbetat med social- och hälsovårdsfrågor. Dels som beslutsfattare och tjänsteman regionalt men också som riksdagsledamot då jag varit med och utformat och godkänt vårdreformspaketet. Också Mikko på praktik, som jag gjorde före riksdagsvalet 2019 breddade min insikt om sektorn.

Jag bor i Malax tillsammans med sambo och två barn. Jag gillar idrott och att umgås med vänner.
Jag är riksdagsledamot och fullmäktiges ordförande i Malax. Övriga uppdrag just nu är bland annat:
- Fullmäktiges viceordförande i Österbottens förbund
- Ordförande för svenska delegationen i Kommunförbundet (ersättare i styrelsen)
- Medlem i YLEs förvaltningsråd
- Medlem i Utbildningsstyrelsens direktion
- Ordförande Finlands Svenska Idrott FSI

Namn: Mikko Ollikainen
Födelseår: 1977
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Malax
Titel: Riksdagsledamot
www: https://mikko.nu
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Vi hör ofta sägas att barnen är vår framtid. Så är det naturligtvis och av den orsaken ska vi på flera olika plan aktivt arbeta för ett barnvänligare Finland. Kvalitativ vård är central i detta arbete, allt från rådgivningstjänsterna, via lättillgänglig skolhälsovård och andra stödformer i skolmiljö till högt specialiserad specialsjukvård.

Under coronapandemin har allt fler barn och unga börjat må sämre. Det är otroligt viktigt att de får stöd med väldigt låg tröskel i frågor som berör mental ohälsa. Tappar vi kontakten här med de unga kostar det oss mångfalt tillbaka, såväl ekonomiskt men framförallt mänskligt. Stödet till familjerna är mycket viktigt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Alla är värda en trygg och värdig ålderdom. Till äldreomsorgen hör många olika delar. En form av omsorg passar en del, en annan form en annan. Därför är även kommunikationen viktig till den äldre men även anhöriga. Mycket handlar om trygghet. Inom den här sektorn är det också viktigt att välfärdsområdet och de privata aktörerna (såväl företag som med förenings och stiftelsebakgrund) samarbetar smärtfritt för att täppa till de behov som kommer att finnas i framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

En fungerande och lättillgänglig primärhälsovård nära hemmet är A och O för att få vården att fungera som en helhet. Förebyggande vården är väldigt viktig del i detta.

Läs mer i vårt valprogram ›