Mikael Karlsson

151

"Välfärdstjänster nära dig också på svenska, nu och i framtiden. "

Jag heter Mikael Karlsson och bor i Forsby, västra Lovisa. Landsbygdsföretagare och agrolog till utbildningen. Har hand om ett medelstort jordbruk med inriktning på spannmål och nötköttsproduktion. Därtill driver jag ett företag som säljer färdiga gräsmattor. Till min familj hör fru, två cavalierhundar, tre vuxna barn och fem barnbarn. Jag är historieintresserad och vistas gärna i naturen.

Innehavt flera företroendeuppdrag sedan 2008. Värdesätter ett aktivt samarbete med invånarna. Jag lyssnar och försöker förverkliga mina väljares önskemål. Invånarna bör kunna känna sig trygga och känna att deras åsikt tas i beaktande i beslutsfattande i frågor som berör dem.

Namn: Mikael Karlsson
Födelseår: 1965
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Forsby, Lovisa
Titel: agrolog, landsbygdsföretagare

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Arbetar för att få fram nya arbetssätt och innovationer (mobilhälsoservice med mera) så att även invånare bosatta på landsbygden kan räkna med snabb och kvalitativ service, nu och i framtiden, på sitt eget modersmål.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Som FBK:are känns det viktigt att hjälpen finns nära då den behövs. Lokala FBK bör tryggas genom att se till att de får tillräckligt med fortbildning och ekonomiskt understöd.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Jag vill stärka de äldres rätt till ett gott liv. Äldreboenden bör finnas på ett nära avstånd till det tidigare hemmet. Alla äldre har lika rätt till vård av hög kvalitet, oberoende av boplats, och att få kommunicera på sitt modersmål.


Läs mer i vårt valprogram ›