Micaela Röman

176

"Så bra som möjligt, för så många som möjligt."

Jag är mamma, maka, journalist och företagare och förtroendevald i min hemkommun Sibbo.

Samhällsintresserad och -aktivist har jag alltid varit och politiskt aktiv är jag sedan är 2017 då jag blev en del av beslutsfattandet i Sibbo.

Under min första mandatperiod ledde jag i rollen som ordförande social- och hälsovårdsutskottets arbete och representerade kommunen också i HNS-fullmäktige, ett mandat jag har också under den här perioden.

Som mamma till två adopterade barn, varav ett är ett specialbarn, har jag en rätt gedigen och bred egen erfarenhet av de tjänster som social- och hälsovården erbjuder och i och med den ypperliga service i form av hjälp, stöd och svar på frågor jag och vi fått, vill jag vara med och fatta beslut som bidrar till att fler i Östnyland ska få en god vård och hjälp också före det behövs.

Då jag inte är upptagen med jobb eller förtroendeuppdrag umgås jag med min familj och blir det tid över är jag antingen i slalombacken, på hästryggen eller i köket, helt enkelt för att jag trivs där!

Obunden  
Namn: Micaela Röman
Födelseår: 1970
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Sibbo
Titel: Journalist, företagare
E-post: micaela.roman@sibbo.fi
www: https://www.feelisgood.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Om en i familjen mår dåligt, mår alla i familjen och omkring familjen dåligt. Att må dåligt är något som inte bara är en oerhörd påfrestning för den drabbade och dess nära, det är också något som kostar samhället dyrt. Därför är det viktigt att barn, unga och familjer som behöver hjälp och stöd får just det i ett så tidigt skede som möjligt - av utbildad, välmående personal som känner familjen och dess bakgrund och vet vad som stöder och hjälper bäst.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Att vi i dag kan prata om till exempel psykiskt illamående på ett helt annat sätt än tidigare är naturligtvis mer än bra - men, utmaningarna för den som tampas med sin ork, förmåga och psykiska problem är stora, delvis helt nya och svåra att få hjälp med då man är i en utsatt situation.
De som anlitar socialvården eller på annat sätt landar som klienter hos socialvården är inte en homogen grupp, det är fråga om allt från barn som placeras utanför det egna hemmet till seniora invånare som känner sig ensamma i vardagen - därför är det viktigt att kunna garantera personlig vård också då sammanhanget är större. Jag vill arbeta för nära service, en personal som känner klienterna, en vård som är holistisk och som utförs i samarbete med klientens hemkommun.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Det är viktigt att specialsjukvården fungerar, att Borgå sjukhus också i framtiden är ett sjukhus med bred servicerepertoar och att våra hälsocentraler finns nära invånarna. Strävan bör ändå vara att så få som möjligt tvingas söka sig till dessa, det för att kunna garantera att de som behöver vård och omsorg ska få det. Vi måste i både kommunerna och inom ramarna för välfärdsområdet vara preventiva i fråga om alla tjänster vi erbjuder och genom det arbetet i ett tidigt skede fånga upp invånare både i fråga om social- och hälsovård.

Läs mer i vårt valprogram ›