Mette Strauss

674

"Fungerande vård för alla! För mig är det självklart att alla ska ha rätt till vård på sitt modersmål, men också att de mest utsatta, de vars röst inte hörs, får hjälp och stöd. "

Jag är uppvuxen i Esbo och jobbar nionde året som verksamhetsledare för KRAN rf, förbundet med ledstjärnan: Vi jobbar för utsatta människor som berörs av missbruk. Jag upplever det som en stor lyx att ha ett meningsfullt jobb inom tredje sektorn och kunna göra skillnad i människors liv.

Min valslogan är: Fungerande vård för alla!

För mig är det självklart att alla ska ha rätt till vård på sitt modersmål och att också de mest utsatta, de svaga och sårbara, får vård. De vars röst inte hörs.

Som verksamhetsledare har jag fått till stånd udda och innovativa samarbeten inom det sociala området. Jag har initierat och startat fem lågtröskelmottagningar för missbrukare och närstående i Svenskfinland, för dessa har vi anställt före detta missbrukare.

För mig är det viktigt att personer som har problem med olika former av missbruk och/eller psykisk ohälsa, eller som är närstående till dessa, kan söka hjälp med låg tröskel, gratis och anonymt. Våra mottagningar har varit öppna - och kommer att förbli öppna - under hela pandemin.

Västra Nylands välfärdsområde måste ytterligare utveckla den öppna missbrukarvården och till exempel utvidga lågtröskelverksamheten med samtalsstöd för missbrukare och närstående för att garantera att missbrukare och närstående får stöd i ett så tidigt skede som möjligt.

Många unga mår psykiskt dåligt i pandemins kölvatten, för mig är det viktigt att Västra Nylands välfärdsområde satsar på tjänster för unga för att förebygga missbruksproblematik.

Tredje sektorn kompletterar i nuläget t ex den missbrukarvård som kommunerna erbjuder och har kunskap om hurudan hjälp utsatta med missbruksproblem behöver.

Därför måste fungerande strukturer skapas för samarbetet mellan tredje sektorn och välfärdsområdena. Social- och hälsovårdsorganisationer besitter stor kunskap gällande olika patientgrupper, vilket välfärdsområdena inte har råd att ignorera. Välfärdsområdena måste också säkerställa finansieringen till tredje sektorns organisationer.

Från arbetslivet är jag en vän av - och van vid - budgetdisciplin, till utbildningen är jag ekonomie magister.

Min familj omfattar två vuxna barn och vår pratglada rescue katt Lucy! På fritiden är jag aktiv med olika förtroendeuppdrag, är nämndeman vid Västra Nylands tingsrätt, medlem i delegationen för missbruksfrågor vid Esbo stad, styrelsemedlem i Irti Huumeista ry och styrelseordförande för vårt husbolag i Mattby. För ett par år sen återupptog jag också yogan så kör ofta ett yogapass.

Namn: Mette Strauss
Födelseår: 1970
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Esbo
Titel: Verksamhetsledare, ekonomie magister
E-post: mette.strauss@kran.fi
Tel: 050 410 7001
Medlem i :

Viktiga politiska frågor