Mesut Öngörur

382

"Det är viktigt att välfärdens beslutsfattare är sakkunniga inom området. En likvärdig service är välfärdsstaternas skyldighet att hålla sig till. "

Jag jobbar som socialhandledare inom Helsingfors stad. Pappa till tre underbara barn som alla är födda i Finland. Själv är jag uppvuxen med svenska värderingar och människosyn. Genom mitt arbete möter jag dagligen vuxna, unga och barn som hamnat i kläm mellan system, resurs och liv. Alla människor har rätt till ett värdig liv och chansen att få förverkliga sig själva till sin fulla potential. Först då har vi möjlighet till ett enad och demokratiskt samhälle.

Namn: Mesut Öngörur
Födelseår: 1979
Välfärdsområde: Mellersta Nyland
Hemort: Tusby
Titel: Socialhandledare
E-post: ongorurmesut@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Småbarnsfamiljer bör få mera stöd. Dagens system har byggt på det viset att småbarnsfamiljerna har svårt att överleva. Den ekonomiska situationen för vissa familjer är under fattigdomsgränsen. Vi bör ta hand om de unga för att säkerställa en framtid för dem och oss själva.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Det bör finnas tillgängliga hälsostationer inom närboendet. Vi kan inte avveckla alla hälsostationer för att spara. Alla bör ha rätt till vård inom en vecka. Det bör också finnas tillräcklig med personal som talar båda inhemska språken för en komplett service.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Äldreomsorgen är nära hjärtat för mig. Med tanke på att våra äldre blir fler och fler behöver vi redan nu att börja satsa och avvara resurser för en bra vård och service. Det är viktigt och komma ihåg att då man blir äldre kan det hända att man endast minns modersmålet där kompetenta vårdare bör vara tillgängliga.

Läs mer i vårt valprogram ›