Mats Nylund

654

"Valteman: 1) Närservice också på landsbygden 2) Service på eget modersmål 3) Kostnaderna i styr"

Jag är bonde och ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. Jag var riksdagsledamot mellan 2007 och 2019. Jag är gift med Corinna Tammenmaa och till familjen hör sju söner i åldern 9 till 33 år samt deras sonhustru och barnbarn. Jag är hemma från Pedersöre i Österbotten där jag odlar hemgården tillsammans med äldsta sonen.

Namn: Mats Nylund
Födelseår: 1964
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: KYRKSLÄTT
Titel: Bonde, centralförbundsordförande
E-post: mats.nylund@slc.fi
Tel: 0505122191
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Västra Nyland består förutom tätorter till en stor del av landsbygd och den grundläggande servicen ska alltid finnas nära invånarna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Verksamheten i det nya välfärdsområdet ska byggas upp så att alla får betjäning på sitt modersmål, svenska eller finska.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Det nya välfärdsområdet och en eventuell ny landskapsskatt får inte leda till ett ökat skattetryck.

Läs mer i vårt valprogram ›