Martin Segerstråle

179

Kapellmästare och pianist, specialiserad på musikteater, bosatt i Sibbo. Brinner för ett varmt och accepterande samhälle där alla får känna sig inkluderade.

Namn: Martin Segerstråle
Födelseår: 1984
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Sibbo
Titel: Kapellmästare, pianist
www: https://www.martinsegerstrale.com