Markus Sjöholm

181

"Tekniskt kunnande till välfärdsområdet!"

Jag är en 30-årig diplomingenjör som fungerar som ledamot i Lovisa stadsfullmäktige och stadsstyrelselen. Jag jobbar som projektledare i VVS-planeringsprojekt av olika slag från höghus till skolor och köpcentrum. Där på har jag en bred erfarenhet av förtroende uppdrag i olika föreningar i vilka jag fungerat bland annat som ordförande i. Jag är tekniskt kunnig och intresserad av välfärd och befrämjande av välfärd. Via mitt jobb och mina förtroendeuppdrag har jag fått en bred erfarenhet av projektledning och beslutsfattande med fokus på teknisk och ekonomisk hållbarhet. Tekniskt kunniga behövs i välfärdsområdet så att även de tekniska beslut som fattas blir de bästa möjliga. Vill jobba för en fungerande hälsovård för hela välfärdsområdet. Snabb och lätt tillgång till sjukvård bör möjliggöras för alla. Praktiska och ”keep it simple”-principens tekniska redskap bör tas i bruk i välfärdsområdet för underlättande av personalens arbete och patienternas välmående!

Namn: Markus Sjöholm
Födelseår: 1991
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Lovisa
Titel: Diplomingenjör