Marjo Miinalainen

207

"Vi skall ta hand om dem, som fostrat oss."

Jag är 54 år och från Uleåborg. För tillfället arbetar jag på deltid som sakkunnig och konsult för rekrytering av vårdpersonal från Filippinierna till Finland. Jag är även med som frivillig i Uleåborg regionens Minnesförening och fungerar som min minnesjuka mammas förmyndare.

Till min utbildning är jag b.la. eMBA och artesan. Jag har bott och arbetat inom olika yrken på olika orter i Finland och i världen. Min 25 åriga erfarenhet som förman inom mångkulturella arbetsgemenskap och inom olika kulturer har varit givande och jag har fått göra beslut och hjälpa andra människor.

På min fritid vistas jag ute, läser och gör handarbeten.

Jag kandiderar i välfärdsområdesvalet, för att jag anser att jag med hjälp av min erfarenhet kan jag ge min syn på hur den kommande välfärdsservicen kan organiseras i praktiken. Nära mitt hjärta är äldreomsorgen och primärhälsovården.

Ni får gärna ta kontakt via min e-post.

Obunden  
Namn: Marjo Miinalainen
Födelseår: 1967
Välfärdsområde: Norra Österbotten
Hemort: Uleåborg
Titel: Specialist, konsult
E-post: miinalainenmarjo@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Äldreomsorg

Äldre skall få bo hemma så länge som det bara är möjligt. Hemservicen bör tryggas så att personalen har sina egna verksamhetsområden och de äldre besöks av bekanta vårdare. Med hjälp av detta, kan vi erbjuda trygga och pålitliga vårdrelationer mellan vårdare och de äldre.

Konstaterande av tidig minnessjukdom bör effektiveras. Efter minnestest ska man få besöka en läkare inom en vecka. Informering av minnesjukdomar kan göras via Minnesförbundet. Alltför ofta kan omgivningen bli rädd för minnesjuka personer.

Närståendevårdare bör få lättillgängliga stödtjänster och vi måste ta hand om deras välmående.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Primärhälsovårdens service skall vara nära dig och lätt att komma till. Man skall kunna besöka en läkare oberoende av var man bor och inom vårdgarantins tider.

Telefonkontakt med sköterskor och läkare skall också vara möjligt.

Jag vill arbeta för att vi i fortsättningen har egenläkare inom primärhälsovården.

Kostnadsfri mammografi bör ändras till 40–74 åringar, istället för nuvarande 50–69 åringar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Alla bör få specialsjukvård då man behöver det, samt få servicen från ett ställe.

Centralsjukhusen har en viktig roll inom en fungerande sjukvård.

De små sjukhusen bör också få möjlighet att utföra dagkirurgiska operationer och upprätthålla jourverksamhet dygnet runt.

Läs mer i vårt valprogram ›