Marja Lindberg

287

"Även de mindre har stor betydelse"

Jag är en trebarnsmamma i en tvåspråkig familj och bor i Skaftung i Kristinestad. Jag jobbar som universitetslärare vid Åbo Akademi och har disputerat i socialpolitik. Innan jag blev lärare jobbade jag på fältet i över tio år och känner bra till hur det sociala trygghetssystemet fungerar.

Jag anser trygghetskänslan som det fundamentala i kommuninvånares välmående. Detta betyder att även mindre kommuner bör få behålla sin grundservice i all primärvård, inklusive allt från rådgivningsbyråer till tandvård. Digital service är ett bra tillägg men ersätter inte den mänskliga närkontakten. Känslan av trygghet innebär även att socialvården har tillräckliga resurser och räddningsverket finns nära till hands. Investeringar på förebyggande verksamhet som exempel satsningar på ungdomars psykiska hälsa bör prioriteras.

Namn: Marja Lindberg
Födelseår: 1976
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Kristinestad
Titel: Pol. doktor, universitetslärare
E-post: marjaklind@gmail.com

Viktiga politiska frågor