Margita Lukkarinen

7

"Välj utveckling - inte avveckling! Vi har en redan en integrerad modell Mellersta Österbotten, nu fogas räddningsväsendet till organisationen. Det gäller att ta vara på det som fungerar och utveckla nya verksamhetssätt som är tillgängliga för alla - oavsett var man bor. Vård på eget språk är en självklarhet."

Jag är 67 år och pensionär - idag mera aktiv än någonsin. Som fullmäktigeledamot i Karleby stad och gruppordförande för sfp:s fullmäktigegrupp medverkar jag till att utveckla staden. Som medlem i Mellersta Österbottens förbunds styrelse får jag delta i landskapsutvecklingen. Jag är socionom med socialt arbete som huvudinriktning. Jag har jobbat som socialarbetare, utvecklare av öppen äldreomsorg samt som avdelningschef med ansvar för att utveckla tjänster för den svenska befolkningen i Karleby. Min långa yrkeskarriär innefattar också journalistik, politik, EU-konsultering och företagande. Jag blev pensionär från vd-posten i Kokkotyö-stiftelsen som hade som uppgift att slussa in arbetslösa på arbetsmarknaden.
Jag har under flera år haft förmånen att verka som ordförande för De Gamlas Hem i Gamlakarleby rf där vi utvecklat ett boendekoncept för seniorer med fokus på senioranpassade hyresbostäder samt förebyggande och stödåtgärder för att kunna bo hemma så länge som möjligt.
Jag sitter i den politiska uppföljningsgrupp som följer med och påverkar övergången från Soite till det nya välfärdsområdet.
Jag är gift, har två barn och sex barnbarn, bor i Hakalax och gillar att vistas i naturen, långvandringar, resa, läsa och alla former av kultur.

Namn: Margita Lukkarinen
Födelseår: 1954
Välfärdsområde: Mellersta Österbotten
Hemort: Karleby
Titel: Socionom, pensionär
E-post: margita.lukkarinen@anvianet.fi
Tel: 0451124477
Medlem i :

Viktiga politiska frågor