Maj-Britt Malmén

648

"Hälsofrämjande och förebyggande hälso-och sjukvård inom Västra Nylands välfärdsområde. Vi behöver en välfungerande vård och den ska finnas nära dig. Jag jobbar för ett jämställt välfärdsområde där invånarna mår bra, vi ger stöd och hjälp till dem som behöver och vi tar hand om dem som är sjuka och inte klarar sig själva. Det är viktigt att kunna få vård på våra nationalspråk finska eller svenska. Varje familj och barn skall känna sig trygga i sin vardag, de äldre ska åldras värdigt och den som blir allvarligt sjuk ska få en högklassig specialsjukvård. Multiprofessionellt samarbete inom vården för fram olika yrkesgruppers kunskap och färdigheter så att välfärdsområdet kan ge bästa möjliga vård och omsorg. För att detta ska vara möjligt behöver vi ta hand om all vår personal."

Till min familj hör förutom min sambo, våra två vuxna döttrar med familjer. Vi hade också glädjen att under år 2021 få två barnbarn, Ivar och Einar, de förgyller helt vårt liv. Hunden Harry inte att förglömma. Jag är hemmahörande i Bromarf/ Raseborg. Under ca. 50 år( inklusive studietiderna) har jag jobbat inom hälso-och sjukvården. Jag har varit hjälpskötare och sjukskötare inom specialsjukvården och hälsovårdare inom primärhälsovården, de sista 12 åren har jag varit enhetschef för förebyggande hälsovård (mödra-barnrådgivningar, skol-stud. hälsovård) Jag blev pensionär för två år sedan och har jobbat det senaste året med att vaccinera våra invånare i Raseborg mot Covid19. Till mina intressen hör trädgårdsodling, diktläsning. Jag njuter av livet i skärgården och på havet.

Namn: Maj-Britt Malmén
Födelseår: 1955
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Raseborg/ Bromarf
Titel: hälsovårdare/pensionär
E-post: majamalmen@gmail.com
Tel: +358400186602

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Jag tror på familjecenterverksamhet där olika yrkesgruppers kunskap och färdigheter stöder och hjälper familjerna i deras vardag. I familjecentret finns prev.rådgivning, mödra-barnrådgivning, skol-stud. hälsovård, hemservice för barnfamiljer, socialservice, barnskydd, tal-och fysioterapi - ergoterapeutverksamhet. Gärna finns här också ett öppet dagis där familjerna kan träffas. Vi behöver också aktivt samarbeta med tredje sektorn; Församlingen, Folkhälsan, MLL, FDUV, ungdomsföreningar mm.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Vi kommer att behöva betydligt mera service och tjänster för äldre under de närmaste decennierna när befolkningen åldras. Även om största delen av de äldre klarar sig självständigt ökar behovet av hjälp särskilt under de sista levnadsåren. Klienterna inom hemvården är allt äldre och behöver alltmer hjälp. Även antalet äldre personer med minnessjukdomar ökar. Vi behöver satsa på åtgärder som främjar och förebygger välbefinnandet, rådgivning och handledning samt på att rikta rehabiliterande tjänster till dem som behöver dem. Senior-minnesrådgivning och spec.dagcenterverksamhet behöver finnas nära dig. Detta ökar personalbehovet. Hemvård, intervallvård behöver kunna ordnas med kort varsel till de som behöver en vårdplats pga. försvagat tillstånd eller en närståendevårdares ledighet. Serviceboende och dygnetruntvård behöver ordnas för de som behöver, nära dig.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Välfärdsområdets hälsovårdscentraler producerar kommunernas primärvårdstjänster. Utöver att erbjuda hälso-och sjukvårdstjänster följer hälsovårdscentralerna även upp och främjar befolkningens hälsa. Hit hör sjukskötar-och läkarmottagningar, hälsorådgivningar, screeningundersökningar och vaccineringar, tand-och munvård, skol-och stud. hälsovård, mentalvårdstjänster, jourverksamhet. Vi behöver starka hälsovårdscentraler i kommunerna med mottagningar enl. närserviceprincipen. Det hälsofrämjande och förebyggande hälso-sjuk-socialvårdsarbetet sker i första hand inom primärhälsovården.

Läs mer i vårt valprogram ›