Lisa Ström

13

"Nära dej i livets alla skeden "

Född och uppvuxen i Kronoby. Men flyttade till Karleby för ca 25 år sen. Gift, 3 barn.
Ped.kand/lärare inom småbarnspedagogik, jobbar just nu som daghemsföreståndare.
På fritiden sjunger i ett garage rockband, njuter och kopplar av med villaliv på sommaren.

Namn: Lisa Ström
Välfärdsområde: Mellersta Österbotten
Hemort: Karleby
Titel: daghemsföreståndare
Medlem i :

Viktiga politiska frågor