Linda Sederholm

664

"Goda matematikkunskaper behövs också i välfärdsområdena!"

Jag är diplomingenjör och doktorstuderande i kemi vid Aalto-universitetet. Med släktrötter i hela västra Nyland vet jag hur viktigt det är med närservice och att den lokala tillgången till hälsovård tryggas.

Namn: Linda Sederholm
Födelseår: 1994
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Esbo
Titel: Diplomingenjör, doktorstuderande
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Hälsovården ska vara nära och lättillgänglig. Ett besök hos tandvården eller på hälsostationen skall gå enkelt att passa in i vardagen. De hälso- och mentalvårdstjänster som riktar sig till barn och unga skall finnas till hands i samma skola.

Läs mer i vårt valprogram ›

Funktionshinderservice

Tjänsterna för funktionshindrade och deras närstående måste fungera och vara lätta att anlita. Användarnas egna erfarenheter och behov ska stå som grund när nya system byggs upp. De rättigheter som lagen anstiftar måste förverkligas i praktiken.

Läs mer i vårt valprogram ›

Missbrukarvården

Stödtjänsterna för missbrukare och deras närstående måste utvecklas så att de beaktar verkliga behov. Varje person som behöver hjälp ska bemötas som en människa, med värdighet och framtidstro. Det skall vara lätt och tryggt att söka stöd för den som behöver det.

Läs mer i vårt valprogram ›