Lilian Sjöberg

668

"Det nya Välfärdsområdet kan skapa många nya möjligheter för ett mer fungerande sjukvårds- och räddningssystem där vi täpper igen luckor och hittar nya former som effektivt möter den som är i behov av hjälp. Jag brinner för att jobba emot ensamhet i vårt samhälle och hitta en enhetlig struktur som fångar upp de som för tillfället ”faller mellan”. Jag brinner för äldreomsorgen och att effektivisera samarbetet med tredje sektorn. Svenskspråkiga skall ha rätt till vård på sitt modersmål och vi behöver bli bättre på att rekrytera och använda resurser rätt så svenskspråkig personal finns på svensktalande orter. "

Gift, familjecentrerad, 3 -barnsmamma. Nybörjare inom politiken. Jobbar som förstavårdare i ambulans. Har jobbat inom den prehospitala vården sedan 2008 och har även erfarenhet av akutvården inom sjukhusvärlden. Masterstudier skapade mitt intresse för samhällsutveckling. Stickar gärna när jag hinner och tycker om all form av idrott. Jag är en framåtriktad person med kristna värderingar.

Namn: Lilian Sjöberg
Födelseår: 1985
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Raseborg
Titel: Förstavårdare högre (YH)
E-post: sjoberg.lilian@gmail.com
Tel: 0409615059

Viktiga politiska frågor

Äldreomsorg

Våra äldre skall garanteras tillräcklig omsorg. Att ingen skall behöva lida av ensamhet utan stödinsatser sätts in i tidigt skede. När den äldre ej klarar av boendet hemma behöver det vara en självklarhet att ett lämpligt och tryggt boende finns tillhands. Det skall vara en hederssak att jobba för den äldres välbefinnande där samarbetet med tredje sektorn effektiviseras.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Beredskapen behöver vara tillräcklig både ute på landsbygden såväl som i städerna. Vi har i dagsläget ett bra och väl fungerande första delvårds system, (FBK). Denna verksamhet är ett måste för att akutvården skall kunna fungera och att personer på landsbygden skall få hjälp i tid, detta bör bibehållas och värnas om. Svenskspråkiga skall ha rätt till vård på sitt modersmål, vilket kräver en bättre hantering av personalresurser och att rekrytera svenskspråkig personal.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Var tionde finländare lider av ofrivillig ensamhet och är därav en av folksjukdomarna i vårt land. Vi behöver fånga upp den som lider av ensamhet. I dagsläget faller denna grupp mellan i vårt sjukvårdssystem, vi behöver hitta nya sätt och former som fångar upp den ofrivilligt ensamme förrän de stora hälsoriskerna som ensamhet för med sig blir verklighet. Ett starkare samarbete och en riktad satsning på alla nivåer i samhället behövs i kampen mot ensamhet.

Läs mer i vårt valprogram ›