Leif Jakobsson

6

"Nya tider! Transparent förvaltning! Helhetstänkande! "

Jag är 68 år, har jobbat inom utbildningssektorn som klasslärare, rektor och bildningschef. Är utåtriktad, har lätt att uttrycka mig på svenska och finska, tänker ofta utanför boxen.
De nya välfärdsområdena behöver beslutsfattare som kan se helheter och uppskatta konsekvenserna av olika beslut.

Namn: Leif Jakobsson
Födelseår: 1953
Välfärdsområde: Mellersta Österbotten
Hemort: Karleby
Titel: Pensionär

Viktiga politiska frågor