Kristel Pynnönen

172

"Allas rätt till god vård bör tryggas! God vård innebär vård nära dig och tillräckligt snabbt. God vård kräver tillgång till kunnig vårdpersonal – vårdpersonalens existens bör tryggas genom att se över att vårdbranschens personal får den uppskattning de är värda. Räddningsväsendets framtid bör säkras. För att hålla den nära dig, krävs att FBK:s fortsatta verksamhet tryggas. "

Jag är en 39-årig kvinna, hem ifrån Ebbo som bortsett från studietiden bott hela mitt liv i Borgå. I stadsfullmäktige har jag suttit med sen år 2008. För tillfället fungerar jag även som ordförande i stadsutvecklingsnämnden.

Till min utbildning är jag Juris magister och jag jobbar på Finlands fastighetssförbund som biträdande chefsjurist.

Namn: Kristel Pynnönen
Födelseår: 1982
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå
Titel: Biträdande chefsjurist, Jur.mag.
E-post: kristel.pynnonen@kiinteistoliitto.fi
Tel: 040 579 69 78

Viktiga politiska frågor

Räddningstjänster

Räddningsväsendets framtid bör säkras. För att hålla den nära dig, krävs att FBK:s fortsatta verksamhet tryggas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

God vård kräver tillgång till kunnig vårdpersonal – vårdpersonalens existens bör tryggas genom att se över att vårdbranschens personal får den uppskattning de är värda.

Läs mer i vårt valprogram ›