Kenth Vikström

319

"Närhet till personal med rätt kompetens och kännedom om långt specialiserade vårdåtgärder. Mentalvården borde upphöjas till samma nivå som övrig sjukvård både vad gäller resurser och vårdkedjor."

51-årig läkare med specialistkompetens inom hjärtsjukdomar och över 20års arbetserfarenhet inom hela Vasa sjukvårdsdistrikt. Arbetar också för tillfället både i Jakobstad och Vasa med sjukdomar inom hjärta och blodkärl. Har som specialområde hjärtrytmstörningar. Gift med tre vuxna barn. Uppvuxen i Purmo, Pedersöre. Bor i Sandsund, Pedersöre. Aktiv motionär och naturvän. Tidigare under ungdomen tävlat inom främst längdskidåkning.
Varit ordförande inom lokala läkarföreningen inom Finlands läkarförbund.
I övrigt inte varit aktiv inom politiken tidigare.

Namn: Kenth Vikström
Födelseår: 1970
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Pedersöre
Titel: Läkare

Viktiga politiska frågor

Socialvården

De svaga med sämre resurser och kontaktnät behöver stöd främst med resurser, personkontakter men också aktiviteter. Ensamhet är ett växande problem i dagens samhälle.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Vissa saker behöver koncentreras för att upprätthålla tillräcklig kompetens, men viktigt att tillgodose att kompetens och kännedom om också mer specialiserade vårdåtgärder och behandlingar finns ute i periferin.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Ensamheten är också här ett växande problem. Dessutom kan inte allt och alla skötas i hemmet trots att vård i hemmet bör prioriteras. De äldres önskan bör respekteras och det är vår skyldighet att vårda på bästa sättet.

Läs mer i vårt valprogram ›