Kenth Nedergård

293

"Jag vill utveckla välfärden i Österbotten - en välfärd som säkrar en heltäckande och lättillgänglig vård för våra invånare i livets alla skeden med ekonomin under kontroll."

Jag är förtroendevald i Korsholm, medlem i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och ordförande i samhällsbyggnadsutskottet..
Jag jobbar som verksamhetsledare för Världsarvet i Kvarkens skärgård rf.
Till mina främsta intressen hör musik i alla former. Jag är en aktiv kulturkonsument, går gärna på konserter och teater samt sjunger i kör. Samlar på vinylskivor 🙂
Jag är bosatt i Solf, gift och har två vuxna barn.

Namn: Kenth Nedergård
Födelseår: 1965
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Korsholm
Titel: EM, verksamhetsledare
E-post: kenth.nedergard@netikka.fi
Tel: 0505222644
www: https://kenth.fi/