Katarina Näs

297

"Starkare helhet. För varje Österbottning. "

Jag är en 44-årig läkare som är född och uppvuxen i Nykarleby. Jag har studerat i Helsingfors och jobbat på många olika orter, mestadels i Österbotten. Jag har jobbat över tio år inom den offentliga sjukvården.

Allmänmedicin är min specialitet och numera driver jag en egen läkarmottagning i Jakobstad, där jag har bott i tio år. Jag är ansvarsläkare på flera effektiverade serviceboenden och inom hemvården i trakten.

Fritiden spenderar jag till största delen med barnen samt släkt och vänner. Jag trivs ute i naturen och med olika idrotter. Landsförsvar är ett nytt intresse.

Jag har lång erfarenhet av föreningsarbete och har varit styrelsemedlem i flera landsomfattande föreningar. Intresset för samhällsfrågor är stort och nu brinner jag för att få börja jobba för Österbottens välfärdsområde.

Namn: Katarina Näs
Födelseår: 1977
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Jakobstad
Titel: Läkare

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Primärhälsovården är "mitt andra hem" där jag har jobbat i ca 15 år. En välorganiserad och väldimensionerad primärhälsovård är grunden för en fungerande sjukvård. Jag kommer att jobba för att återskapa och upprätthålla en fungerande primärhälsovård. Därtill vill jag utveckla arbetsförhållandena så att primärhälsovården i framtiden är attraktiv som arbetsplats både för läkare och vårdpersonal.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Vi ska slå vakt om den högklassiga specialsjukvård vi har. Jag vill jobba för att alla ska ha en jämlik tillgång till specialsjukvård. Samarbetet mellan primärhälsovården och specialsjukvården ska vara smidigt. Patienten ska ha rätt att välja sjukhus för specialsjukvård.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Största delen av min arbetstid går till äldreomsorgen, och för mig är det ett viktigt och värdefullt arbete. För speciellt äldre personer är det viktigt med kontinuitet i vården. Det är kostnadseffektivt med egenläkare inom hemvården och serviceboenden.
Det är också viktigt att kunna känna sig trygg inför åldrandet.

Läs mer i vårt valprogram ›