Karl von Smitten

669

"Specialsjukvården i Nyland är av världstopp- bevara den. Kundvänlig digital service. Starka och mångsidiga hälsovårdscentraler"

Pensionerad kirurg från HUCS,
Kommunpolitisk erfarenhet efter 8 år i Raseborgs fullmäktige
8 år som ordförande för social- och hälsovårdsnämnden

Namn: Karl von Smitten
Födelseår: 1943
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Raseborg
Titel: Pensionerad kirurg, professor h.c.
E-post: karl.smitten@sll.fimnet.fi
Tel: +358505650750
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Specialsjukvården

Det är viktigt att specialsjukvården , som sköts av HUCS får ett ändamålsenligt avtal med Välfärdsområdena i Nyland. Helsingfors universitets roll i HUCS får inte försvagas. Det gäller viktig forskning och läkarutbildning

Läs mer i vårt valprogram ›

Missbrukarvården

Missbrukarvården måste införas i den nya hälsovårdscentralerna på ett sätt som gör samarbetet med de andra social- och sjukvårdsdelarna så smidigt som möjligt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Välfärdsområdena har anordningsansvaret, men ett gott samarbete med privata producenter är nödvändigt. Pensionärsbostäder till rimligt pris bör prioriteras

Läs mer i vårt valprogram ›