Juhani Järvinen

322

"Vi behöver trygga närservicen!"

Jag är pensionär och ordförande för SFP i Satakunta.

Jag vill vara med och utveckla vården och omsorgen i vårt landskap. Vi har alla rätt till fungerande vård och omsorg!

Namn: Juhani Järvinen
Välfärdsområde: Satakunta
Hemort: Nakkila
Titel: Pensionär

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Den offentliga sektorn behöver samarbeta med den privata, för att klara av att erbjuda högklassig vård och omsorg. Den tredje sektorns olika aktörer, såsom föreningar och stiftelser, gör ett stort arbete inom t.ex. den förebyggande servicen, genom att upprätthålla äldreboenden. Även kulturen och idrotten bidrar till invånarnas psykiska och fysiska välmående.
För att vi ska kunna förkorta på vårdköerna som uppstått, behöver vi utöka användningen av servicesedlar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Räddningsväsendet är en viktig aktör inom hela Satakunta. Vi behöver trygga dess finansiering, så att vi kan lita på att vi får hjälp då det behövs och oberoende av var i Satakunta vi bor. Hjälp ska även erbjudas på båda nationalspråken, finska och svenska.

Läs mer i vårt valprogram ›