Juha Tapiola

480

"Alla ska ha rätt till god vård och omsorg oberoende av var man bor och oberoende av ens inkomstnivå. Du ska få kvalitativ vård och omsorg genast när behovet uppstår. Digitala tjänster ska utvecklas men samtidigt bör man också säkerställa tillräcklig närservice. I Päijänne-Tavastland skall det finnas lätt tillgång till lågtröskeltjänster. Med hjälp av tidigt stöd kan vi främja välfärden hos invånarna i vårt landskap. Till exempel ska barnfamiljer få tillräckligt med stöd för att klara av vardagen. De psykiatriska stödtjänsterna och vården ska effektiveras och påskyndas. Det nya välfärdsområdets förvaltning ska vara öppet och transparent. Konkurrensutsättningen ska vara så pass liten att så många små- och medelstora företag som möjligt kan delta i anbudsförfarandet."

Jag har bott i Päijänne-Tavastland sedan år 1990. Till min familj hör min fru, två vuxna barn och ett barnbarn.

Jag ör född i Utsjoki och har samiska som mitt modersmål.

Jag är utbildad jurist, vicehäradshövding. Därtill har jag avlagt en revisorsexamen (HT) och en specialiseringsexamen inom offentlig förvaltning och ekonomi (JHT). Jag har 35 års kommunal arbetserfarenhet. Jag inledde min karriär 1995 som sekreterare hos delegationen för sameärenden. Jag har varit kommunsekreterare under åren 1986–2000, först i Savukoski och sedan 1990 i Asikkala. Under åren 2000–2021 jobbade jag för Lahtis stad som biträdande stadsrevisor, byggnadsjurist och stadsrevisor. För närvarande är jag verkställande direktör för Päijänne-Tavastlands Pantti Oy.

Jag har arbetat som kommunfullmäktige i Asikkala under åren 2017–2020 och sedan 2021 i Lahtis. Därtill har jag tjänstgjort som landskapsfullmäktigeledamot sedan år 2017.

Till mina främsta fritidsintressen hör fiske, vardagsmotion och promenader ute i naturen.

Namn: Juha Tapiola
Födelseår: 1961
Välfärdsområde: Päijänne-Tavastland
Hemort: Lahtis
Titel: Vicehäradshövding, verkställande direktör
E-post: tapiola.juha@gmail.com
Tel: +358443095991

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Förebyggande åtgärder måste utökas. De psykiatriska stödtjänsterna och vården ska effektiveras och påskyndas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Hälsovårdstjänster är de viktigaste tjänsterna för medborgarna och primärvården utgör den centrala grunden för för detta.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Äldre människor förtjänar god vård. Vi måste stöda deras möjligheter att bo hemma, men det skall också finnas boendetjänster nära till hands. Tillräckliga resurser behövs för att förbättra tidig diagnos av minnessjukdomar.

Läs mer i vårt valprogram ›