Jouko Nieminen

164

"Högklassiga och kostandseffectiva välfärdstjänster för oss alla."

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Du kan läsa mer om kandidaten på finska.

Namn: Jouko Nieminen
Födelseår: 1950
Välfärdsområde: Vanda och Kervo
Hemort: Kervo
Titel: Pol. mag. (nationalekonomi)
E-post: joukonieminenvtm@luukku.com