Jonna Hinttaniemi

149

"Satsa på den förebyggande vården, och det betalar sig tillbaka i framtiden. Människor i alla åldrar bör få hjälp på sitt modersmål och väntetiden får inte vara för lång. Lovisa hälsocentral är en pärla som måste finnas kvar för att trygga vården nära oss. Vi bör utveckla och inte avveckla Borgå sjukhus. "

Är en 50 årig kvinna som värdesätter familjen och välfärden högt. För mig är välfärd bla det att vården finns nära mig och jag kan känna mig trygg i att jag får den vård jag behöver. Jag rör mig gärna ute i skog och mark i våra vackra finska natur.
Jobbar i detta nu som företagshälsovårdare vid Mehiläinen i Lovisa.

Namn: Jonna Hinttaniemi
Födelseår: 1971
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Lovisa
Titel: Företagshälsovårdare
E-post: jonna.hinttaniemi@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Barn och unga bör ha tillgång till psykolog, skolkurator och hälsovårdstjänster utan långa väntetider.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Alla oberoende av bakgrund har rätt till en trygg och värdig ålderdom och få den hjälp som behövs på sitt modersmål.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Tredje sektorn och frivilliga brandkåren stöder den ordinarie brandkåren i deras värdefulla arbete att jobba för en trygg omgivning för oss alla. Tillräckligt med resurser bör garanteras.

Läs mer i vårt valprogram ›