John Bergman

604

"En fungerande räddningsgstjänst på de båda inhemska!"

Ekonom till utbildningen, gift och far till två vuxna barn.
Bor i Grankulla, men med starka band till Raseborg och Lappvik under den ljusa tiden av året.
Viktigaste förtroendeuppdraget är utan vidare att få verka som ledamot i Västra Nylands räddningsverks direktion. Mitt yrke tangerar även det människors trygghet och säkerhet via posten som verksamhetsledare för Finlands Arbetsskydds Förbund STYL r.f.

Namn: John Bergman
Födelseår: 1958
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Grankulla
Titel: Verksamhetsledare
E-post: kj.bergman@kolumbus.fi
Tel: 0405393931

Viktiga politiska frågor