Johanna Juthborg

282

"Medmänsklig, ansvarsfull vård och omsorg, från vaggan till graven!"

Jag är en 46 årig kvinna som är född i Närpes men bor sedan 16 år tillbaka i Korsnäs med min familj som består av maken, våra två minderåriga söner och två hundar. Till familjer hör också två vuxna söner och svärfar som bor i samma hus. Som person är jag gladlynt, ödmjuk, jordnära, öppensinnad och engagerad.

Jag är utbildad närvårdare med inriktning handikapp, socionom YH med kompetensområdena familjearbete och äldreomsorg. Jag har studerat vid sidan av mitt jobb i många år och har då fördjupat mig i människonära ämnen. Just nu så läser jag magisterstudier i vårdvetenskap på ÅA. Jag anser att en människa aldrig blir fullärd och att kunskap inte är tung att bära.

Mitt personliga jag har gått i livets skola genom saker som jag mött på livets stig. För er som inte är bekant med mig så kan jag bl.a. nämna att jag har varit ung anhörig till en närstående med minnessjukdom, cancersjukdom och med beroendeproblematik, jag har varit med om att en närstående valt att avsluta sitt liv, jag har levt som ensamstående mamma, jag är mamma till barn med neuropsykiatriska funktionshinder, själv har jag varit utmattad och har en autoimmun sjukdom som gjorde att jag tappade allt hår som 26 åring. Jag anser att alla livsutmaningar har präglat mig men idag kan jag se mina livserfarenheter som min största styrka. Jag är inte rädd för en människa i nöd/kris och har en ödmjuk syn på människan. Ett medmänskligt samhälle, där vi värnar och tar ansvar om varandra där vill jag bo!

I mitt yrkesverksamma liv så har jag jobbat mest inom äldreomsorgen som närvårdare till enhetsledare både inom den öppna vården och den slutna vården. Specialområden inom äldreomsorgen intresserar mig, allt från minnesvård, digitala tjänster, mobila tjänster, till äldre med olika funktionsvariationer/svårigheter och närståendevård. Jag är oerhört tacksam för att jag fått arbeta människonära och därmed fått göra skillnad i människors vardag. De har alla berört och lärt mig på olika vis. På senare år har jag fått arbeta som ledare för en viktig yrkeskår nämligen vårdarna. De gör ett värdefullt viktigt arbete för många sköra människor.

Jag har också jobbat inom det psykosociala arbetet som verksamhetsledare för en psykosocial förening, som stödperson, personlig assistent, krisgruppmedlem och gruppledare. Det psykosociala området är ett annat stort intresseområde för mig som person. Psykosocial verksamhet drivs många gånger av tredje sektorn som är en otroligt viktig resurs i samhället. Deras verksamhet gör verkligen skillnad i många människors liv.

Jag har arbetat både mobilt, i glesbygd och tätort och har sett flera orters särdrag. Dessa särdrag tycker jag vi skall se som styrkor och arbeta utifrån dem. Jag strävar efter ett livskraftigt Österbotten där vi kan bo, leva och verka både på landet och i städerna. Jag tror att det vore viktigt att se varje ort som en egen ”person” med deras egna resurser och behov då kommer vi längst med Österbottningarnas välmående. Inom socialpedagogiken så utgår man från ett visst område och bygger upp servicen kring det, inte tvärtom.

På min fritid har jag engagerat mig både inom föreningsliv och inom politiken i många år eftersom människan och vårat samhälle intresserar mig.

Jag har varit aktiv i lokalpolitiken sedan år 2008 då jag började som medlem i kommunens vård och omsorgsnämnd. Nu är jag kommunfullmäktigeledamot och Kårkullas fullmäktigeledamot för tredje perioden. Jag är styrelsemedlem i Bottenhavets sjukhem för andra perioden och ny medlem i Tekniska nämnden och Tillsynsnämnden. Tidigare har jag varit i kommunstyrelsen, Vasa Sjukvårdsdistrikts fullmäktige och andra nämnder som medlem eller som ersättare.
Föreningar som jag just nu är styrelsemedlem i är Demensföreningen Trivas, Tehy i Malax och Korsnäs, Sfp lokalavdelning i Korsnäs, Myrstacken och Harrström uf och hembygdsförening.

Namn: Johanna Juthborg
Födelseår: 1975
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Korsnäs
Titel: Socionom, närvårdare
E-post: jjuthborg@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Det är svårt att välja ut några specifika teman som är viktigast för mig eftersom jag anser att alla teman är viktiga för oss människor. Vård och omsorg-temat tilltalar mig eftersom det speglar både den sociala och hälsomässiga sidan och ingen ålder framkommer.

Jag vill arbeta för en god, tillgänglig vård och omsorg i välfärdsområdet från vaggan till graven. Vården och omsorgen behöver se till hela människan (dvs. fysiskt, psykiskt, socialt och andligt) och även inkludera deras familj/närstående. Det viktiga är att vi ser och vårdar genom hållbarhet, flexibilitet, mobilitet och långsiktighet. Snabba lösningar leder oftast till negativa resultat både för människan och ekonomin.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Jag vill lyfta fram den viktiga socialvården som många gånger har hamnat i skymundan. Jag anser att vi behöver satsa på den sociala sidan och att den får ta plats i välfärdsområdet.

Jag värnar om och strävar mot ett samhälle där enskilda människor uppskattas och värdesätts som den viktiga länk som vi alla är, oavsätt bakgrund, resurser och förutsättningar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Jag har största delen av mitt yrkesverksamma liv jobbat inom äldreomsorgen på ett eller annat sätt vilket gör att den ligger mig varmt om hjärtat. Här vill jag speciellt lyfta närståendevården, minnesvården och äldre med psykisk ohälsa.

Läs mer i vårt valprogram ›