Johan Kullas

285

Jag vill jobba för en högklassig och jämlik vård i hela Österbotten -
Med många års erfarenhet av att ha jobbat med ledningskonsultering för hälften av Finlands sjukvårdsdistrikt och vårdområden, tror jag att jag har mycket att bidra med för att planera en jämlik vård. Att samharbeta politiskt har jag erfarenhet av från åtta år i Vasa fullmäktige samt fyra år i stadsstyrelsen. Men, framförallt har jag hela mitt liv fått uppleva hur det är att själv vara patient och klient inom vården.
Jag vill verkligen aktivt bevara och utveckla vården i Österbotten!

Namn: Johan Kullas
Födelseår: 1971
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Vasa
Titel: Företagare
E-post: johan@kullas.fi
www: http://www.kullas.fi