Joakim Strand

312

"Österbottningarna skall ha tillgång till världens bästa social- & hälsovårdstjänster!"

Jag är en lagspelare och lagkapten - en resultatpolitiker som brinner för att utveckla och försvara Österbotten och hela Kvarkenregionen.

Som medlem av styrgruppen för beredningen av det Österbottniska välfärdsområdet var beslutet att ställa upp sist och slutligen lätt att fatta. Av erfarenhet kan jag även säga att till exempel centralsjukhusets position ständigt bör försvaras och utvecklas. Förutom att fortsätta stärka arbetet kring patientsäkerheten bör vi utöka den medicinska utbildningen i Österbotten.

Kvalitativa social- och hälsovårdstjänster i livets alla skeden är förutom för individen även oerhört viktiga för hela landskapets och näringslivets konkurrenskraft. Det kommande välfärdsområdet med en budget om 700 miljoner har en viktig roll även som arbetsgivare för 8000 personer.
- Utbildning: Jurist och Ekonom
- Stadsfullmäktigemedlem sedan 2005, Stadsfullmäktigeordförande sedan 2012
- Riksdagsledamot sedan 2015, ordförande i Framtidsutskottet
- Styrelseordförande i Österbottens förbund, Kvarkenrådet EGTS och Vasa Elektriska Ab
- Har spelat fotboll i Vasa Ifk på Div 1 - nivå. Numera vristopererad medlem av Finlands Bollförbunds styrelse och Statens Idrottsråd
- Av övriga förtroendeuppdrag kan särskilt nämnas Nordiska Rådet. Allt som stärker det nordiska stärker såväl Kvarkenregionen som det svenska i Finland!
- Har tidigare arbetat inom bank och it-branschen.

Jag är van att ha såväl bollar som rör långsiktiga strategiska processer som akuta enskilda frågor i luften samtidigt. Det ger mig tillfredsställelse då man känner att man är med och aktivt påverkar frågor som förbättrar utgångsläget för kommande generationer. Jag uppskattar stort att vi tillsammans med utmärkta kollegor genom utmärkt lagarbete rott i hamn allt från investeringar i småbarnsfostran och fulljourssjukhus till nya fotbollsstadion, ishall, kvarkenfärja, förutsättningar för batterimaterialfabriker och diverse andra investeringar och satsningar på högskolor, kultur & infra under de senaste åren.

Namn: Joakim Strand
Födelseår: 1982
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Vasa
Titel: Riksdagsledamot, Vasa Stadsfullmäktigeordförande, Jurist, Ekonom
E-post: joakim.strand@eduskunta.fi
www: https://joakimstrand.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor