Jenny Mäkinen

650

"Vi designar vår framtid tillsammans! "

Jag är en 46-årig tvåspråkig yrkesmänniska inom farmaci och ledarskap från Kyrkslätt.

Jag arbetar med utveckling av digitala tjänster inom läkemedels- och apoteksbranschen.

Hälso- och sjukvården måste reformeras och utvecklas. Nu skapas verksamhetsmodeller för välfärdsområdena. Kunskapshantering är av största vikt vid ledning och utveckling av människors välbefinnande.

När hälso- och sjukvården reformeras måste vi se till att människan alltid står i fokus för vår välfärdspolitik. Vi behöver högkvalitativ primärvård, förstklassig specialistvård och väl fungerande system som gagnar varje människa. Vårt främsta mål är att öka folkhälsan!

Hörnstenarna i mitt eget välmående är bland annat min familj, mina två redan vuxna barn. Med mina två hundar sköter jag bland annat vardagsmotionen. Havet utgör mitt själslandskap. Där lugnar jag ner mig och laddar mina batterier för den rätt så aktiva vardagen.

Namn: Jenny Mäkinen
Födelseår: 1975
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Kyrkslätt
Titel: Digital Services Manager
E-post: jenny.makinen@elisanet.fi
Tel: 0400890832
www: https://www.jennymakinensfp.com/

Viktiga politiska frågor

Specialsjukvården

Tillgången till specialistvård ska fortsättningsvis garanteras. Det är viktigt att bestämma vilken typ av köpstjänster vi behöver av HUS. Målet är att ha tillgång till den allra bästa specialsjukvård som finns.

Digitaliseringens betydelse inom specialsjukvården växer hela tiden. Många datasystem måste integreras, betjäna patienten och vara mera lättanvända.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Primärsjukvården ska behållas lokalt. Kommunala vårdcentraler får inte stå tomma utan ska erbjuda närtjänster av hög kvalitet såväl som lågtröskelvård.

Behandlingsvägar måste utvecklas. Sjuksköterskornas ansvar kan utökas med t.ex. större ansvar för bedömning av vårdbehov. Professionella bedömningar förkortar läkarköerna och gör behandlingen snabbare och mer ändamålsenlig för patienten.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Familjer måste stödas. Familjetjänster ska ses som lågtröskeltjänster med hög kvalitet och tjänsterna ska vara tillgängliga för alla.

Kommunerna ansvarar i fortsättningen om de förebyggande barn- och familjetjänsterna inom social- och hälsovårdssektorn. Samarbetet med välfärdsområdena måste därför vara smidigt.

Särskilt specialsjukvården för barn och unga behöver utvecklas ytterligare. Hjälpen måste vara enklare, snabbare och mer fokuserad.

Läs mer i vårt valprogram ›