Janina Rönnberg

662

"Social- och hälsovård nära DIG ❤ Trygghet, kvalitet och tvåspråkig vård."

Jag vill jobba för att socialvården och hälsovården även i framtiden ska finnas nära DIG samt att köerna ska förkortas. Det är även viktigt att vården i fortsättningen fås på båda inhemska språken, finska och svenska. Även personalpolitiken måste förbättras.
Mera angående viktiga politiska frågor nedan under rubriken Viktiga politiska frågor.

Jag är 36 år gammal, förälder, utbildad pol. magister med huvudämnet nationalekonomi.
Jag är mycket samhällsintresserad och vill jobba aktivt för utvecklingen i välfärdsområdet. Jag tror att många förbättringar är möjliga att göra inom social- och hälsovården gällande kunder samt personal.

Jag kan bidra med ekonomiskt kunnande, samhällskunnande, energi, tid och med en positiv människosyn.

Namn: Janina Rönnberg
Födelseår: 1985
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Lojo
E-post: r_janina@hotmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

- Primähälsovården ska finnas nära. Jag vill jobba för att det fortsättningsvis ska finnas åtminstone en hälsocentral i varje kommun.
- Köerna måste förkortas t.ex genom servicesedlar.
- Vården ska fås på patientens modersmål (finska eller svenska)

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

- Satsningar på stöd för barnfamiljer/barn är långsiktiga satsningar som betalar igen sig.
Det skapar även ett tryggt samhälle.Förebyggande åtgärder är viktiga.

- Det är viktigt att elev- och studerandevården finns tillgänglig i skolan och att elever har möjlighet att besöka den med låg tröskel.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Närsjukhusen behövs och jag vill arbeta för att de i fortsättningen ska ha en viktig roll i välfärdsområdena.
De mindre sjukhusen ska ha rätt att utföra normala dagkirurgiska operationer och upprätthålla allmän jour dygnet runt.

Läs mer i vårt valprogram ›