Jan Ray

302

"En erfaren kandidat för Östebottens bästa."

Jag bor på Vikarholmen i Larsmo med min fru och två katter, vi har också fyra vuxna döttrar och tre barnbarn som bor runt om i Finland.
Jag har varit aktivt med i politiken 6 år och nuvarande mandatperiod som ordinarie medlem i Jakobstads social och hälsovårdsnämnds personalsektion,Vasa Sjukvårdsdistrikts revisionsnämnd samt bildningsnämnden i Larsmo. Ersättare är jag i Social och hälsovårdsnämnden.
Föregående period var jag också under en tid ordinarie styrelsemedlem i Vasa sjukvårdsdistrikt/Österbottens Välfärdsområde samt under hela perioden ordinarie i revisionsnämnden.
Vårdpolitik är något som ligger mig varmt om hjärtat och med det breda kontaktnät och den gedigna erfarenhet som jag har både från Jakobstadsnejdens social och hälsovårdsverk och Vasa sjukvårdsdistrikt har jag mycket att tillföra Österbottens Välfärdsområde.
För partiet är jag vice ordförande i Larsmo lokalavdelning, ordinarie i Österbottens kretsstyrelse och partifullmäktige.

Namn: Jan Ray
Födelseår: 1958
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Larsmo
Titel: Försäljare
E-post: jan.ray@multi.fi
Tel: 0400-620298

Viktiga politiska frågor

Äldreomsorg

Alla olika vårdformer skall rymmas med och klienterna skall ha möjlighet att välja vårdform. Bo hemma med olika stödformer, olika nivå av seniorboenden eller effektiverat serviceboende. Alla former av vård skall finnas på klientens hemort.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Ett starkt Vasa centralsjukhus med fortsatt fulljour är en förutsättning för Österbotten att fortsätta växa och må bra.

Läs mer i vårt valprogram ›