Ida Susi

323

"Hälso- och socialtjänsterna inom välfärdsområdet Satakunta görs smidigare genom att följa tankesättet "Lär dig av de bästa" och "uppfinn inte hjulet på nytt". "

Jag är 37-årig tvåbarnsmamma och är för tillfället mammaledig från min EHS-cheftjänst (miljö-, hälso- och säkerhetschef).

Jag har en diplomingenjörsexamen och har även läst grundutbildning inom pedagogik och psykologi. Jag är en förespråkare för livslångt lärande och talar för att barnen skulle ha möjligheter till tvåspråkighet.

Jag ställde upp i välfärdsområdesvalet för att kunna påverka i vård-och omsorgsfrågorna i Satakunta, jag vill även se mer smidigare serviceformer. I fokus skall vi ha "lärdomar av de bästa" och inte uppfinna hjulet på nytt.

Namn: Ida Susi
Födelseår: 1984
Välfärdsområde: Satakunta
Hemort: Pori
Titel: Miljö-, hälso- och säkerhetschef
Tel: 0408287276

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Efter coronapandemin måste vi fokusera på att stöda och förebygga psykiska problem, särskilt bland unga. För barn och unga ger rutiner och vardaglig förutsägbarhet trygghet. Undantagstillståndet har skakat på denna känslan av trygghet och om vi inte åtgärdar problemen nu i rätt tid, så kommer det att leda till strörre problem i framtiden.

Vi behöver se till att samarbetet mellan skola och elevvården fungerar, när de nya välfärdsområdena grundas. Elevvården ska vara en del av skolans sektoröverskridande team och unga ska erbjudas lågtröskelmottagningar var de än befinner sig samt vid behov tillgång till mottagningar utan tidsbokning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Alla behöver snabbt få träffa en läkare, då man blir sjuk. Det är viktigt att få rätt hjälp och stöd genast när behovet uppstår, vilket också gäller mun- och tandvården.
De nuvarande hälsocentralerna och den kommunala hälso- och sjukvården ska vara lättillgängliga och vårdköernas längd måste förkortas med hjälp av att anställa fler läkare och hälsovårdare.
Rörbara (mobila) lösningar som hälsobussar och digitala tjänster kan användas för att förbättra tillgången till service på landsbygden och i skärgården, de finns redan och användning av dem kan effektiveras.
Lågtröskeltjänster så som chattar och telefonjour bör användas för att uppnå en vårdgaranti på sju dagar, som bör även tas i bruk inom mentalvårdstjänsterna
Ett av de bästa tankesätten är "investera nu - spara senare" och som exempel är att ändra åldersgränsen för gratis bröstcancerscreening från nuvarande 50–69 år till 40–74 år, och screening för männens prostatacancer borde tas med i det nationella programmet. Ett enkelt blodprov med PSA-test kan upptäcka symptomatisk prostatacancer i ett tidigt skede. Cancer Hospital Docrates experter rekommenderar att man mäter PSA för alla män från och med 45 års ålder.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Alla ska ha möjlighet att bo hemma så länge man vill och kan. Dessutom skall äldre erbjudas ett tryggt boende, när man inte längre klarar av att bo hemma.
Närståendevårdarnas arbete minskar behovet av vårdplatser för dygnetruntvård. Därför är det viktigt att vi visar att deras arbete uppskattas och att vi ser till att de mår bra.
Vi behöver utveckla stödtjänsterna för närståendevårdarna, Satakunta välfärdsområde har en skyldighet att erbjuda intervallvård som stöder närståendevårdens arbete.

Det förhöjda hushållsavdraget för omsorgstjänster för vård och omsorg i hemmet, utgör ett välkommet tillägg och möjliggör en flexibel användning av dessa tjänster.

Läs mer i vårt valprogram ›