Henrik Winberg

690

"Även i vårdfrågor är det viktigt att hålla huvudet kallt, men att ha ett varmt hjärta. Den lilla människan bör vara i centrum."

Bosatt i Esbo.
Född i Sjundeå.
Uppvuxen i Karis.
Tidigare stadsdirektör i Ekenäs.
Sommarbosatt i Tenala.
Skattmästare i Svenska Pensionärsförbundet.
Styrelsemedlem i Helsingforsmissionen.
Som far till tre och farfar till sex vill jag inte ställa generationerna mot varandra. Vi måste ta hand om alla.

Namn: Henrik Winberg
Födelseår: 1958
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Esbo
Titel: Politices magister, fastighetsplaceringsrådgivare
Medlem i :

Viktiga politiska frågor