Henrik Räihä

661

"En lika god behandling av alla, oberoende av var i Västnyland man bor och oberoende av inkomstnivå, språk eller härkomst. "

Jag är en 75-årig pensionär som bor i ett frontmannahus Alberga med min fru. I arbetslivet jobbade jag som jurist i företag, i två ministerier och i nationella och internationella organisationer. Som pensionär har jag varit och är fortfarande aktiv i en stiftelse och i flera lokala föreningar i Esbo.

Obunden  
Namn: Henrik Räihä
Födelseår: 1945
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Esbo, Espoo
Titel: vicehäradshövding, föreningsaktiv
E-post: henrik.raiha@hotmail.com
Tel: 0503202220

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Alla ska ha snabb tillgång till primärvård, oberoende av var de bor. Detta förutsätter att det finns minst en hälsostation i varje kommun i Västnyland. Raseborgs sjukhus viktigt för alla som bor helt eller delvis i Raseborg,, Hangö och Ingå, både som primärvårdsjour och för mer komplicerade undersökningar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Trots att vi satsar mycket på föräldrars och barns välbefinnande (moderskapsförpackning, barn- rådgivning, kommunal dagvård, skolhälsovård osv.) så ökar många ungas sociala eller andra problem i takt med stigande ålder. Vi måste satsa ännu mer på barns och ungas välmående genom förebyggande åtgärder och hjälp till drabbade barn och deras föräldrar. I SFP:s valprogram finns en bred och genomtänkt palett av förslag till hur vi kan förbättra familjers välmående.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

De äldres andel av Västra Nylands befolkning kommer att stadigt att växa under detta decennium. Vi måste därför se till att de äldre erbjuds god vård, omsorg och sådana levnadsförhållanden som upprätthåller deras fysiska och psykiska förmåga. Därigenom kan samhället på bästa sätt tillgodogöra sig den viktiga resurs som de äldre utgör.

Läs mer i vårt valprogram ›