Henrik Antfolk

254

"En stark primärvård är grunden "

41 år
Tjöck
Landsbygdsföretagare
Sambo 3 barn

Fjärde mandatets fullmäktigeledamot,
sittande stadsfullmäktigeordförande i Kristinestad

Vill jobba för
- en stark primärvård, den är grunden till ett kostnadseffektivt välfärdsområde. Servicenätet som finns i Österbotten idag är heltäckande och bör bibehållas.
- Det förebyggande arbetet skall utvecklas inom hela primärvården åldringsvården, tandvården och social vården. Förebyggande arbetet är ekonomiskt klokt.
- Vården skall också i fortsättningen ske på patientens eget modersmål.

Namn: Henrik Antfolk
Födelseår: 1980
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Kristinestad
Titel: Landsbygdsföretagare

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Med en stark och nära primärvård så säkerställer man att områdets vårdkvalitet uppräthålls. Kortare köer snabbare vård helhetsmässigt en förhoppningsvis billigare och mindre belastad specialsjukvård.

Läs mer i vårt valprogram ›