Helene Liljeström

154

"För en trygg, sakkunnig och varmt mänsklig service för alla."

Jag är 66 år och för närvarande arbetande pensionär, för att jag gärna har ställt upp, där en insats behövs. Till familjen hör man och fyra vuxna barn, en svärdotter och en svärson och fem barnbarn. Under nästan fyrtio år har jag jobbat med församlingsarbete i Sibbo, de sista tjugo åren som kyrkoherde. Jag fungerar som arbetshandledare och är utbildad konsult. Jag har varit prästrepresentant i kyrkomötet en period, och två perioder i stiftsfullmäktige. I mitt arbete har jag sett vikten av en helhetssyn på människan när det gäller välmående och hälsa.

Obunden  
Namn: Helene Liljeström
Födelseår: 1955
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Sibbo
Titel: prost, arbetshandledare och konsult
E-post: helene.liljestrom@djupsjobacka.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Det är viktigt att vi i samhället tar väl hand om barnen och de unga och ger stöd till familjerna. Vi behöver satsa på de nätverk som kan stöda barnen och ungdomarna och deras välmående under uppväxten. Det gäller att ge resurser till stöd för barnens och de ungas fysiska, psykiska och sociala välmående.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Vid sidan av en fungerande primärvård är det viktigt att man har tillgång till god specialsjukvård inom rimligt avstånd. Därför är det viktigt att samarbetet fungerar mellan de olika välfärdsområdena och universitetssjukhusen skall kunna ge de resurser som inte närvården kan erbjuda.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Tillgången till vård och omsorg är en grundpelare i ett välfärdssamhälle. Alla skall ha tillgång till vård när behov finns. Det är också viktigt att få vård på svenska. I vårt land har ett omfattande stödnätverk byggts upp för olika former av vård. Ett exempel är rådgivningstjänsterna för väntande mödrar och små barn. Bristande resurser har redan nu minskat på dessa tjänster. Vi bör kunna satsa på att välfärden bevaras inom de olika sektorerna av vård och omsorg.

Läs mer i vårt valprogram ›