Heidi Himmanen

628

"Du ska ha rätt till högklassig vård och omsorg - nära dig"

Jag kandiderar för att jag förstår mig på organisering och ledning genom information, digitalisering, utveckling och ekonomi. Jag är bra på att samarbeta även över partigränserna. Jag värnar om personalens kunnande och välmående, så att de kan lyckas när vi behöver dem.

Till min familj hör min man och våra två söner i skolåldern. Jag jobbar på staten inom ICT-sektorn och är första periodens stadsfullmäktigeledamot. Jag är ordförande för SFP i Lojo, sitter andra perioden i nämnden för barn, unga och familjer och fungerar som ordförande för dess svenska sektion. Jag är medlem i Lojos strategiarbetsgrupp och rekryteringsgruppen för ny stadsdirektör. Jag är aktiv i SFP i Västra-Nylands område, Nylands krets och på nationell nivå och har ett brett samarbetsnätverk.

Till mina hobbyn hör att motionera, röra mig i naturen samt vinterbad. Jag spelar barytonhorn i Länsi-Uudenmaan musiikkiopistos blåsorkester och är styrelsemedlem i reservofficersklubben i Lojo.

Namn: Heidi Himmanen
Födelseår: 1979
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Lojo
Titel: TkD, ledande sakkunnig
E-post: heidi.himmanen@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor