Harri Kreus

640

"Erfarenhet i ringen"

Jag är en 58-årig pappa till 5 tonåringar från Mankans. Jag har bott i västra Nyland sedan 1983, först i Kyrkslätt och sedan 2015 i Esbo. Jag var ursprungligen marin officer till utbildningen men har varit ledningskonsult inom den privata sektorn sedan 2000.

Jag har 1,5 års erfarenhet av förtroendeuppgifter i Kyrkslätt, där jag var medlem i Serviceproduktionsnämnden.

Jag har mer än 30 års erfarenhet av offentlig upphandling, utveckling av tjänsteproduktion och genomförande av stora och utmanande IKT-projekt, vilket utgör väsentligt kunnande i det nya välfärdsområdets fullmäktigearbete.

Obunden  
Namn: Harri Kreus
Födelseår: 1964
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Esbo
Titel: Ledning konsult

Viktiga politiska frågor