Hans Hedberg

624

Jag är född i Kyrkslätt för snart 76 år sedan, gift år 1968. Tre söner 7 barnbarn, bor i samma hus där jag är född. Är pensionär men odlar fortfarande som ekobonde sedan 1997. Varit engagerad i kommunpolitik från 1984. med uppdrag från fullmäktige styrelse, och nämnder, är bra insatt inom kommunal förvaltning. Tänkte inte ställa upp till val, men efter påtryckningar föll jag till föga. Kanske jag kan tillföra nånting till välfärdsområdet.

Namn: Hans Hedberg
Födelseår: 1946
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Kyrkslätt
Titel: pensionär/ekobonde
E-post: hanshedberg@hotmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Viktigt att få snabb vård på hälsostationen, en fungerande äldrevård, och en större uppmärksamhet på psykvården särskilt bland unga.

Läs mer i vårt valprogram ›