Hans Frantz

268

"Via välfärdsområdet till en bättre service för patienter och klienter Bort med trösklar som försvårar verksamheten sektorerna emellan Bästa tänkbara omhändertagande"

Det är bra om man som kandidat är genuint intresserad, känner till något om sektorn och är villig att lägga ner själ och hjärta på att försöka förbättra situationen i hela vårt område.
Jag har varit knuten till social- och hälsovårdens sektor i hela mitt vuxna liv, som tjänsteman, som överlärare i social- och hälsovårdsadministration och som förtroendevald I nämnder, sektioner, politiska styrgrupper, styrelse och fullmäktige.
Under de två senaste kommunala mandatperioderna har jag haft förmånen att fungera som styrelseordförande för Vasa sjukvårdsdistrikt och i den rollen haft stora möjligheter att medverka till och påverka statsmakten till lösningar som bäst gagnar vårt område.
Jag vill få förtroendet att föra projektet i mål och få betrakta slutresultatet.

Namn: Hans Frantz
Födelseår: 1948
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Vasa
Titel: Politices licentiat
E-post: hasse.frantz@gmail.com
Tel: 0503238976