Hans-Erik Lindqvist

289

"Välfärdsområdet ska garantera trygg vård och omsorg nära ditt hem. Specialsjukvården ska vara av hög kvalitet och lätt att nå."

Jag är en aktiv person som är intresserad av samhällsfrågor. De bästa resultaten uppnås genom att jobba tillsammans i ett team.
Som forstmästare har jag arbetat inom skogssektorn och de senaste åren i kommunal förvaltning och ledning. Därtill har jag bedrivit ett deltidsjordbruk.
Som nybliven pensionär har jag engagerat mig i kommunalpolitik. Jag är ledamot i Närpes stadsfullmäktige och stadsstyrelseordförande samt medlem i styrelsen för samkommunen Österbottens välfärdsområde.
Min familj består av sambo, tre vuxna barn och två barnbarn. Mina intressen är bl.a. skäriliv, motion och bänkidrott.

Namn: Hans-Erik Lindqvist
Födelseår: 1954
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Närpes
Titel: Forstmästare, pensionär
E-post: hanserikjohan.lindqvist@gmail.com
Tel: +358505811760
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

En fungerande vård och omsorg är av grundläggande betydelse i alla livsskeden för barn och unga, personer i arbetsför ålder och för de äldre.
Familjecentrens verksamhet bör garanteras så att all service från barnrådgivning till stöd för personer och familjer i socialt utsatta situationer fungerar smidigt.
Psykosocial service blir allt viktigare speciellt för unga.
Hälsocentralernas verksamhet är avgörande för att alla invånare ska få snabb och god vård.
Välorganiserad hemvård och moderna äldreboenden är grundförutsättningar för att de äldre ska få en trygg ålderdom.
Inom vård och omsorg behövs större personalresurser.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Det är ytterst viktigt att specialsjukvård kan nås inom rimlig tid utan långa vårdköer och på rimligt avstånd. Kvaliteten på specialsjukvården i Finland är i allmänhet på hög nivå och vi måste hänga med i den snabba utvecklingen på området.
En del specialsjukvård ska kunna erbjudas på hälsocentralerna och som distansvård.
Tillräcklig med ambulanser ska garanteras på landsbygden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Funktionshinderservice

Vårt välfärdssamhälle måste kunna ge bästa möjliga service åt personer med funktionsvariation. Den verksamhet som Kårkulla och Eskoo för närvarande erbjuder bör överföras till välfärdsområdet så att servicen bibehålls och kan erbjudas på klientens eget språk.

Läs mer i vårt valprogram ›