Hans-Erik Lindgren

288

"Undet de åtta (8) åren som jag suttit med i Österbotens förbundsstyrelse har jag lär mig att med sammarbete över kommungränserna så når man resultat. Jag vill vara med i fortsättningen och utveckla det goda sammarbete mellan kommunerna, till nytta för alla innevånare i Österbottens välfärdsområde."

Är en 76 årig pensionär, tidigare jordbrukare med mjölk- och köttproduktion, har verkat inom kommun politiken i dryga fyrtio år(40), på olika poster, bl.a som kommun -styrelse och fullmäktige ordförande, samt ordförande för landsbyggdsnämnden och tekniska nämnden. Med andra ord prövar på det mesta inom kommunalpolitiken.

Namn: Hans-Erik Lindgren
Födelseår: 1945
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Kronoby
Titel: pensionär
E-post: hanserik.lindgren@gmail.com
Tel: +358505141463
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Barn, unga och familjer innefattar så gott som alla oberoende av ålder, dit kan också räknas äldreomsorg för äldre hör naturligtvis också under familjer. Vårdlagens grund pelare är "att alla skall ha bra vård oberoende av ålder".

Läs mer i vårt valprogram ›