Hans-Anders Unnérus

682

"Med livslång erfarenhet av sjukvård."

Pensionär sedan 15 år, arbetade som gynekolog i Lojo och på Jorv i Esbo. Överläkare för förlossningsavdelningen i Lojo som nu senaste år kunde notera en gjädjande ökning av nyfödda långt över 1200.

Namn: Hans-Anders Unnérus
Födelseår: 1942
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: INGÅ
Titel: Läkare, gynekolog MKD
E-post: marieberg_gard@hotmail.com
Tel: 0503471521

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Äldreomsorgen, specialsjukvården och vård och omsorg skall försvaras,utvecklas.
Vård och omsorg och äldreomsorg kan försämras om regionen flyttar hälsocentralen till någon centralort. Det behövs både större och mindre
omvårdnads centraler så att inte avståndet till
hjälpen blir alltför stort.

Läs mer i vårt valprogram ›