Hanna Lönnfors

163

"Med stort hjärta på två språk. Vi skall se mänskliga faktorerna i våra beslut. Även om ekonomin sätter ramarna skall vi se till att alla får det stöd, det hjälp och den vård som behövs. Smidigt och nära. Vi skall erbjuda hjälp med låg tröskel, var och en är värd att vara välmående. "

Jag är gift och mamma till tre pojkar i lågstadieålder. Välgörenhet och föreningsliv är nära mitt hjärta. Tycker om att hjälpa till där det behövs och ordna välgörenhetsprojekt. Är aktiv så väl inom scouterna, hem o skola samt ungdomsföreningar. Mitt jobb är att vara finska lärare på svenskt högstadium. Jobbar även som vicerektor på skolan. Fungerar som fullmäktigeledamot och ordförande för Bildningsnämnden.

Namn: Hanna Lönnfors
Födelseår: 1983
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå
Titel: lärare, vicerektor
E-post: hanna.lonnfors@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Vi behöver ta hand och erbjuda tjänster med låg tröskel för barn, unga och familjer. Elevvården är av väldigt stor betydelse i ett samhälle där barn och unga mår allt sämre. Vi måste se till att då elevvården flyttar över till välfärdsområdet så skall samarbetet i skolornas vardag förbli nära och de som hör till elevvården skall vara en naturlig del av skolvardagen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Vi skall garantera alla en värdig ålderdom. Det behövs olika lösningar, men alla som behöver en plats skall kunna få det. Åldringsvården kommer att kräva resurser och lösningar då befolkningen är allt äldre. Vi måste kunna möta de behov som finns.

Läs mer i vårt valprogram ›

Funktionshinderservice

Vi är alla olika, men alla lika värdefulla. Vi skall kunna garantera en stig och ett sätt på vilket sätt den som behöver får hjälp och stöd på ett naturligt sätt och garanteras den hjälp som behövs.

Läs mer i vårt valprogram ›