Gustaf Welander

686

"Fungerande akutsjukvård åt alla oberoende av boningsort."

Jag är sjukskötare inom akutsjukvården och har arbetat inom ambulansväsendet sedan år 2012. Arbetsfältet är för tillfället i Esbo men har även erfarenhet från Raseborg, Ingå och Lojo sjukvårdsområde. Jag har således erfarenhet och insikt i akutvården både i tätorter och i glesbygden.
En fungerande primärsjukvård och akutvård är det jag jobbar för, speciellt eftersom en fungerande primärsjukvård avspeglar sig på akutsjukvården.Viktigt för mig är att alla skall få vård även på svenska oberoende var i Västra Nyland man bor.

Namn: Gustaf Welander
Födelseår: 1982
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Kyrkslätt
Titel: Sjukskötare YH

Viktiga politiska frågor

Räddningstjänster

Jag vill jobba för att frivilliga brandkårerna skall få tillräckliga förutsättningar att fortsätta fungera på ett bra sätt eftersom det ofta är dem som är först på plats vid olyckor på landsbygden. Det är även viktigt att det finns tillräckligt med ambulanser för att trygga akutsjukvårdens kvalitet och att invånarna skall även i fortsättningen få hjälp i tid.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Antalet hälsovårdscentraler med grundläggande service måste bevaras för att hålla landsbygden levande.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Barn och ungas välmående måste tryggas genom tillräcklig skolhälsovård,och hjälp måste finnas tillgänglig vid behov

Läs mer i vårt valprogram ›