Gunilla Plutén

3

"Livslång välfärd och trygghet nära dig. "

Mor, mormor, bor med sambon i stadens centrum. Föreningsaktiv, trivs i naturen, handarbetar då det finns tid. Intresserad också av vad som händer i min hemstad och dess omgivning.

Lång erfarenhet i arbetslivet, sett bl.a. förbundslivet och företagsverksamhet nära. Jobbar som ledningens assistent.

Namn: Gunilla Plutén
Födelseår: 1958
Välfärdsområde: Egentliga Tavastland
Hemort: Tavastehus
Titel: Ledningens assistent
E-post: gunilla.pluten@gmail.com
Tel: 0400721172
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

De ungas och familjernas välfärd skall garanteras och hjälp bör finnas med låg tröskel vare sig det är frågan om ett litet barns rådgivning, en studerandes välfärdsservice eller familjers behov av hjälp.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

De som behöver specialsjukvård bör få service möjligt nära, då små operatörer kunde ha möjlighet att erbjuda service. Servicen skall vara högklassig även i framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›