Gun Wallén

194

"Fungerande, nära tillgänglig hälsovård och räddningstjänst är viktiga för oss alla"

Jag är 62 år, gift, mormor och farmor och bor i Lappträsk sedan 40 år. Familj, djur, natur, musik, föreningsverksamhet och mitt arbete som sjukskötare inom äldrevården är viktiga för mig. Inom kommunal hälsovård har jag arbetat i 30 år. Med den bakgrunden tycker jag mig ha lite insikt i hur bl.a. hälsovården i vårt område fungerar. Sitter också i Lappträsk kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och i grundtrygghetssektionen sedan hösten.
På fritiden tycker jag om att fotografera i naturen, meta på vårt lilla träsk, och vara tillsammans med barnbarnen. Är också aktiv inom några lokala föreningar i byn, bl.a. ordförande i FRK Lappträsk rf. och Uf Framåt rf. i Lappträsk

Namn: Gun Wallén
Födelseår: 1959
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Lappträsk
Titel: Hälsovårdare
E-post: gun.wallen@outlook.com

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Nu är det viktigt att inte tjänsterna försvinner från de mindre kommunerna, utan tvärtom, de ska uvecklas och finnas tillgängliga och nära. Bl.a tjänsterna för mödravård, barnrådgivning och skolhälsovården ska finnas nära, på ditt modersmål. Du ska också komma vidare till specialsjukvården då det behövs. Familjer med problem ska få de stödtjänster de behöver. Här är också förebyggande åtgärder viktiga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Primärhälsovården ska finnas nära och tillgänglig just då du behöver det! Tjänsterna ska kunna nås fort vid behov, också inom psykiatrin. Sjuka mänskor ska inte behöva köa i timmar för att få vård, speciellt inte långa vägar hemifrån. Hemvården ska ha tillräckliga resurser att sköta de äldre och sjukaste som bor hemma. Kostnadsbördan för klienter får inte heller vara sådana, att man inte har råd med nödvändiga hälsovårdstjänster.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Kort och gott: För oss alla är det ju viktigt att räddningen är nära då nöden är framme. Befintliga räddningsstationer ska bibehållas, både brandväsendet med den frivilliga brandkåren och ambulanstjänsterna.

Läs mer i vårt valprogram ›