Gia Mellin-Kranck

164

"Vård och omsorg: snabbt och smidigt - nära dig. Självklart också på svenska !"

Hälsa och välmående är mina specialområden. Har varit medlem i Social-och hälsovårdsnämnden i åtta år och känner att jag har en stabil grund att stå på nu när det gäller att skapa nånting nytt. I fyra år var jag medlem i Hälso- och miljöskyddet, som behandlar frågor som berör hela regionen.
Redan under mina redaktörsår på Yle satsade jag på program som behandlade vårt välmående (bl.a. Fråga terapeuten ) och efter min pensionering har jag vidareutbildat mig och hållit ett otal kurser och föreläsning där speciellt den psykiska hälsan stått i centrum. Under den senaste tiden har den psykiska ohälsan ökat både hos unga och gamla. Tillgången på snabba mentala tjänster i regionen måste alltså tillgodoses .

Namn: Gia Mellin-Kranck
Födelseår: 1946
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå
Titel: Redaktör
E-post: gia.mellin-kranck@hotmail.com
Tel: 040/5437801
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Oberoende var i regionen du bor bör du kunna få vård och omsorg snabbt och smidigt. Fungerande system skall finnas kvar och förbättringar skall sättas in där bristerna finns . Nytänkande är ett måste. Mobila enheter.... utnyttjande av moderna teknik... vårdsedlar.... Allting måste övervägas

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Ingen skall behöva vara rädd för att bli gammal. Vi måste arbeta för att alla kan erbjudas en trygg ålderdom - hemma eller på ett äldreboende. Det måste finnas tillräckligt med personal som tar hand om de gamla - och som också har tid för dem. Pandemin har gjort att många gamla känner sig verkligt ensamma och många har också drabbats av psykisk ohälsa. Så får det inte vara. Men för att personalen skall orka göra sitt bästa bör också den stöttas på alla tänkbara sätt.

Läs mer i vårt valprogram ›